Katus d.o.o. - Računovodstvene usluge

Usluge

I. ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

 • Računovodstvene usluge – vođenje poslovnih knjiga, savjetovanje, izrada financijskih izvješća za mikro, male i srednje d.o.o. raznih djelatnosti (proizvodne, grafičke,informatičke, građevinske, trgovina na veliko, razne usluge)
 • Izrada godišnjih financijskih izvješća i porezne bilance po naplaćenoj realizaciji
 • Savjetovanje u organiziranju i sastavljanju poslovnih procedura
 • Praktična poduka, priprema zaposlenika za obavljanje poslova u knjigovodstveno – financijskim službama (kod preseljavanje radnika iz drugih službi u računovodstveno financijsku službu)
 • Praktična poduka, priprema zaposlenika za određeno radno mjesto (za brže uvođenje zaposlenika na određenim poslovima – voditelji službi računovodstveno financijskih)
 • Kontrola računovodstveno financijskih podataka
 • Kontrola efikasnosti računovodstveno financijske službe
 • Pomoć pri organizaciji računovodstveno financijske službe s ostalim funkcijama, službama društva

II. ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

 • Računovodstvene usluge – vođenje poslovnih knjiga,savjetovanje i izrada financijskih izvješća
 • Izrada ili savjetovanje kod izrade Godišnjeg programa rada i Financijskog plana neprofitnih organizacija
 • Izrada ili savjetovanje kod izrade internih akata neprofitnih organizacija prema Zakonu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i pratećih Pravilnika
 • Edukacije neprofitnih organizacija za zakonito vođenje poslovne dokumentacije i sastavljanje financijskih izvješća.
 • Edukacija i savjetovanje kod pripremnih radnji za revizorski uvid ili reviziju financijskih izvješća
 • Administriranje i izvještavanje po projektima

AKO TREBATE DIO ILI SVE OVE USLUGE – JAVITE SE !!

III. ZA FIZIČKE OSOBE

        OBRTNIKE I SLOBODNA ZANIMANJA

 • Računovodstvene usluge – vođenje poslovnih knjiga,savjetovanje i izrada obračuna godišnjeg poreza na dohodak
 • Izrada izvještaja: INO DOH , ZPP –DOH , DOH

 

IV. ZA KORISNIKE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

 • za korisnike sredstava iz EU fondova obavljamo usluge administriranja projektom (pripreme , kontrole i izrada izvještaja ) i usluge revizije utrošenih sredstava projekata financiranih iz EU fondova , izdavanje revizorskog mišljenja
 • za korisnike koji tek prijavljuje projekte nudimo uslugu kod izrade proračuna/budžeta projekta