Katus d.o.o. - Računovodstvene usluge

O nama

KATUS d.o.o  za računovodstvene  usluge, Gjure Szaba 4/1, Zagreb, osnovano je  1999. godine. Matični broj društva je: 01389742,OIB je : 12623802196. Društvo većinu prihoda ostvaruje obavljanjem računovodstveno – knjigovodstvenih usluga i usluge savjetovanja profitnih i neprofitnih pravnih osoba. Od 2010. godine društvo obavlja i usluge administriranja i revizije programa financiranih iz EU fondova. Društvo je 2011. osnovalo podružnicu na otoku Korčuli gdje planira osim dosadašnje djelatnosti obavljati poljoprivrednu , turističku i ostale registrirane djelatnosti. U prosincu 2014 godine društvo je registriralo  treću podružnicu. Temeljni kapital društva je 73,500.00 kuna.


Katus d.o.o. za svoje klijente obavlja računovodstveno knjigovodstvene poslove temeljem sklopljenih ugovora a u skladu sa zakonskim propisima , te u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja kao i pravilima struke, ažurno ,stručno,precizno sa naglaskom na stalno praćenje promjena zakonskih propisa i novih tehnologija iz ovog područja.


Snaga i temelj društva su znanje, stručnost, iskustvo članova, međusobno usklađen odnos prema zadacima koje obavljamo za naše klijente kao i korektan odnos sa našim klijentima. Više od 70% naših klijenata su sa nama još od davne 1991. godine do osnutka društva Katus i do danas.


Vlasnica društva je KATICA SMOJVER, ovlašteni računovođa i ovlašteni interni revizor , specijalist za područje banaka i financijskih institucija sa preko 35 godina radnog iskustva iz područja računovodstva, financija , revizije i kontrola na poslovima direktora računovodstva i financija u društvima iz djelatnosti trgovine, proizvodnje, usluga, te u osiguravajućim društvima.

NAŠ CILJ :

KOREKTNO , POŠTENO, MORALNO , U SKLADU SA ZAKONOM I PRAVILIMA STRUKE OBAVLJATI NAŠE USLUGE NA KORIST I ZADOVOLJSTVO NAŠIH KLIJENTA S KOJIMA DIJELIMO UZAJAMNO POŠTOVANJE.

NAŠ MOTO: MI SMO TU ZA VAS !

 

NAŠ TIM:

Naš tim je zajedno već 22 godine , čine ga voditeljiica - ovlašteni računovođa , vlasnica – ovlašteni računovođa i ovlašteni interni revizor, mlada zaposlenica i vanjski suradnici.

 

KONTAKT:

Telefon: +385 1 3778 722
Fax: +385 1 3775 766

Adresa: GJURE SZABA 4/1, 10 000 Zagreb, Hrvatska