Katus d.o.o. - Računovodstvene usluge

Dobro došli

Katus d.o.o. za svoje klijente obavlja računovodstveno knjigovodstvene poslove temeljem sklopljenih ugovora sa klijentima u skladu sa zakonskim propisima, te u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja kao i pravilima struke, ažurno, stručno, precizno sa naglaskom na stalno praćenje promjena zakonskih propisa i novih tehnologija iz ovog područja. Naše klijente svakodnevno upućujemo na novi propise i usklađivanje njihova poslovanja sa donešenim zakonskim promjenama koje su u zadnjih godina sve brojnije.

Novosti
2018
1.
NOVE USLUGE!

Usluge neprofitnim organizacijama:

 • Izrada ili savjetovanje kod izrade Godišnjeg programa rada i Financijskog plana neprofitnih organizacija
 • Izrada ili savjetovanje kod izrade internih akata neprofitnih organizacija prema Zakonu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i pratećih Pravilnika
 • Edukacije neprofitnih organizacija za zakonito vođenje poslovne dokumentacije i sastavljanje financijskih izvješća.
 • Edukacija i savjetovanje kod pripremnih radnji za revizorski uvid ili reviziju financijskih izvješća
 • Administriranje i izvještavanje po projektima

AKO TREBATE DIO ILI SVE OVE USLUGE – JAVITE SE !!

Usluge fizičkim osobama

 • Izrada izvještaja : INO DOH , ZPP –DOH , DOH

Usluge mikro , malim i srednjim d.o.o

 • Izrada godišnjih financijskih izvješća i porezne bilance po naplaćenoj realizaciji

Dokumentaciju preuzimamo i elektronski , bez obveze dolaska u ured

2017
12.
Postali član Partnerskog vijeća za tržišta rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije od 14.prosinca 2017.

 

2017
10.
Prijavljen projekt na Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja

Prijavljen projekt na Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III UP.01.3.1.01 u partnerstvu sa dva partnera. Kroz projekt će se poticati stjecanje tržišno potrebnih kompetencija za zapošljavanje putem e-učenja.

2017
 
Sudjelujemo u zajednici

Sudjelujemo u zajednici, članovi uprave i zaposlenci Katusa podržavaju aktivnosti udruga civilnog društva, mentoriranjem i volontiranjem na aktivnostima energetske učinkovitosti, propagiranju razvrstavanju otpada, pomoć u radu Eko knjižnice igračaka te edukacijai savjetovanje kod prijava projekata i administriranja, izvještavanja odobrenih projekata.

2017
 
Održane edukacije za neprofitne organizacije u Zagrebu , Vela Luci i Korčuli

Održane edukacije za neprofitne organizacije u Zagrebu, Vela Luci i Korčuli sa temama o novim obvezama neprofitnih organizacija temeljem Zakona o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i pratećih Pravilnika o usvajanju:

 • GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA PO PROPISANOJ METODOLOGIJI DO KRAJA POSLOVNE GODINE
 • SASTAVLJANJU UPITNIKA O SAMOPROCIJENI DO KRAJA POSLOVNE GODINE
 • DONOŠENJE INTERNIH PRAVILNIKA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
 • PRAKTIČNI PRIMJERI IZRADE FINANCIJSKIH PLANOVA , SASTAVLJANJE UPITNIKA TE PRIMJERI PRAVILNIKA
 • PRAKTIČNE PRIPREME PRIJE REVIZORSKIH UVIDA , REVIZIJE, NADZORA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
2017
 
Zaposlili još jednog mladog djelatnika!

 

2016
 
Započele edukacije

Započele edukacije, održana prva edukacija u Orebiću za neprofitne organizacije, obrte, OPG-ove i male d.o.o. sa temom: ORGANIZACIJA I ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE POSLOVNOM DOKUMENTACIJOM - zakonske obveze i praktične procedure

2016
 
Uređen poslovni prostor Podružnice Vela Luka

Uređen poslovni prostor Podružnice Vela Luka, nabavljena odobrena oprema, u Galeriji su fotografije ureda. ZAHVALJUJEMO SE MINISTARSTVU PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA OVOJ POTPORI KOJA NAM JE OMOGUĆILA UREĐENJE PROSTORA, NABAVU OPREME.

Temeljem ove bespovratne potpore uspjeli smo zaposliti jednu osobu u podružnici.

2015
 
Katus, Podružnica Vela Luka

Katus, Podružnica Vela Luka postao član Partnerske grupe za energetsku učinkovitost, član lokalne akcijske grupe Lag5 i član udruge Novi otok i Zadruge Novi otok iz Vela Luke

2015
 
Odobrena bespovratna sredstva

Odobrena bespovratna sredstva prema prijavi na Javni poziv za Revitalizaciju poslovnih prostora, KLASA: 311-01/15-01/30, URBROJ: 311-01/15-01/30, Prvo programsko područje Programa poticanja poduzetništva i obrta-„Poduzetnički impuls“ za 2015. godinu od MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA .Odobrena su sredstva za revitalizaciju poslovnog prostora Općine Vela Luka koji koristimo temeljem ugovora o zakupu i za nabavu opreme naše Podružnice.

2014
12.
OTVORENA PODRUŽNICA VELA LUKA

 

2014
12.
POČELE AKTIVNOSTI U SURADNJI SA UDUGOM NOVI OTOK NA PROJEKTU – ŽIVIMO SA SUNCEM

 

2014
12.
NAŠE POLJOPRIVREDNE AKTIVNOSTI

Uređene su još tri zapuštene čestice, na kojima su posađene masline i smokve.

2014
6.
PRESELI LI SMO URED U ZAGREBU , OPET SMO U ULICI GJURE SZABA NA ISTOM BROJU 4!

 

2013
 
OTVORENA PODRUŽNICA U MIMICAMA KRAJ OMIŠA

 

2012
07.
DANA ŠANSA MLADIMA

Sklopili smo ugovor s mladom magistricom ekonomije Anitom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o volontiranju i na taj način povećali naš tim. Željeli smo dati doprinos zapošljavanju mladih u RH, dati šansu mladoj osobi , prenijeti joj dio našeg znanja i pomladiti naš tim.

2012
07.

NAŠ RAD NA PROGRAMIMA, PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ EU FONDOVA

Izradili smo prvi financijski izvještaj za EU projekt NB: 265992 , Amylomics iz programa FP7-KBBE-2010-4/SP1- Cooperation, financijski dio a stručni dio izvještaja sastavili su mladi IT stručnjaci iz tvrtke Semgen d.o.o. iz Zagreba. Semgen d.o.o. voditelj je jednog radnog paketa projekta, dok je koordinator Projekta društvo iz Reykjavika, Island. Osim tvrtke Semgen na projektu sudjeluje još 8 partnera iz različitih zemalja.

2012
06.

NAŠ RAD NA PROGRAMIMA, PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ EU FONDOVA

U suradnji sa revizorskim društvom Revizija Kutleša d.o.o. iz Zagreba, radili smo na reviziji EU projekta Nr :2010-0636/001-001 CU 7 – COOP 7 financiranog iz fonda Kultura 2007-2013 . Koordinator projekta je Muzej za suvremenu umjetnost iz Zagreba (MSU) a na projektu su sudjelovali i muzej iz Varšave, Ljubljane i Novog sada.

2011
06.

NAŠ RAD NA PROGRAMIMA, PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ EU FONDOVA

U suradnji sa revizorskim društvom Revizija Kutleša d.o.o. iz Zagreba ,radili smo na reviziji EU projekta Nr: 2009-1111/001-001 CU 7-COOP 7 financiranog iz fonda Kultura 2007-2013 . Koordinator projekta je bio Hrvatski institut za pokret i ples iz Zagreba (HIPP ) a na projektu su osim HIPP sudjelovali partneri iz Francuske, Mađarske i Portugala.

2011
06.
PROŠIRILI SMO DJELATNOSTI , OTVORILI SMO PODRUŽNICU

Na otoku Korčuli registrirali smo podružnicu i planiramo da će podružnica osim naše glavne aktivnosti obavljati i djelatnost poljoprivrede , turizma i ostale registrirane djelatnosti , organizirati radionice, edukacije i poslovne susrete. Želja nam je pomoći oko povezivanja onih koji žele investirati ili obavljati usluge na otoku i obrnuto onih koji trebaju usluge sa kontinenta , pomoći kod prijava projekata na natječaje iz EU fondova , pružati usluge administriranja i revizije za projekte financiranih iz EU fondova.


U 2011. godini obnovili smo prvi maslinik a u 2012 počeli smo uređivati drugi maslinik. Ovo su naši „pilot“ programi i pripreme za rad podružnice.

maslinik maslinik poljoprivreda voćke kornjače mačak
USKORO

Planirana je izgradnja tradicionalnih starih kamenih kuća u maslinicima sa poljoprivredno – turističkom namjenom. U suradnji sa turističkim agencijama organizirat ćemo radionice, edukacije i seminare sa slijedećim temama :

 • Gradnja i popravak suhozida
 • Izrada ručnog rada – kako su to radile naše bake
 • Korištenje alternativnih energija,
 • Učenje o odlaganju otpada, kontrola zagađivanja, čuvanje mora i priobalja, okoliša
 • Život u EU , učenje o EU i mogućnostima koje EU pruža

Ako ste zainteresirani za ovakve radionice, edukacije želite naučiti sami izraditi suhozid, naučiti vesti, kukičati, plesti, izrađivati suvenire ili predmete za sebe, javite nam se ! Pošaljite nam mail !